تا حالا با نام مستعار نارنجی در این ور و آن ور مشارکت می‌کردم، به یاد سایت نارنجی عزیز که چه دوران خوشی را برای ما رقم زده بود.
اما از امروز تصمیم گرفتم فیروزه‌ای بشم، به خاطر این که نارنجی را نمی‌دانم چرا جدیدا حس نازنک نارنجی بودن را بهم دست می‌دهد، اما فیروزه‌ای حس بهتری را منتقل می‌کند، حس روحانیتی که در کاشی‌های مساجد هست، حس زلالی آبی‌اش، حس کم‌یابی‌اش و در کل حس آرامشش.