#پیام‌های توئیتری:
بین :) و :* هیچ فاصله‌ای نیست
سوتی ندهیم.