آدم انرژی این جوانان رو می‌بینه کیف می‌کنه... 

امسال سر همین کمبود انرژی دارم ضرر می‌کنم، باید سعی کنم بهبودش بدم :دی

#جلسه‌ی_گردهمایی_همکاران_سمینار_زمستانه_علوم_و_مهندسی_کامپیوتر