بعضی وقت ها، بی هوا
آدم دوست داره چرت و پرت بگه
و چرت و پرت تر بشنو e
مثل همین نوشته
مثل شعر هایی که کتاب می شوند و کتاب هایی که شعر...
به دلایل مذکور ( و این که این قدر کتاب خوب دارم که نرم پولم رو خرج سیب‌زمینی سوخاریده بکنم)
#امسال_نمایشگاه_کتاب_نمی_رم
(البته شاید هم رفتم، خدا رe چه دیدی :-"‌ )