به همین سادگی تمام شد!
جمله‌ای برای جایی که زمان با g زدن من قبل از گوگل آورده می‌شد. 
حیف که وبلاگستان فارسی(به قول علیرضا مجیدی) این قدر نحیف شده و رو به موت است. اما خبر‌هایی که هر روز می‌شنوم مرا بیشتر از این‌ها می‌ترساند، که ساخته‌‌های دست خودمان با ما چه خواهد کرد...
بیاید راهکاری بسازیم که چنین نشود، بیاید زندگی را زندگی کنیم.
#اقکارـآشفته‌ی‌ـترسناک
#دردـدل‌ـباـخود