چه قدر دروغ گفتن و تهمت زدن برایمان راحت شده است.

در این چند روز خبر آمد که waze علاوه بر از دسترس خارج شدن، ممنوع هم شده است. حال این وسط عده‌ای آمده‌اند و روی اپلکیکشن فارسی دال دسته گذاشته‌اند که فلان و بهمان و کار را به دروغ‌های عجیب غریبی هم رسانده‌اند.
این‌ موضوع خاص به کنار، ولی با ما چه کرده‌اند که این قدر سریع نسبت به چیزی جبه می‌گیریم و نسبت به آن بدبین شده‌ایم که وال‌های خودمون را پر از بد گفتن به این و آن می‌کنیم ؟
به نظر فرهنگ‌سازی خوب زیستن و استفاده بهینه از فضاها و رسانه‌های مجازی را باید جدی‌تر بگیریم/