در این وبلاگ بسیار در باب مضرات شبکه‌های اجتماعی گفته‌ام، اما وقتی مقاله خوب زیر را این بار با ترجمه دوستان ترجمان علوم‌انسانی خواندم نظرم بسیار نسبت به آن‌ها عمیق‌تر شد:
http://tarjomaan.com/neveshtar/8925/

البته این رو هم بگم که خود من به عنوان کسی که در حال تحصیل در رشته‌ی کامپیوتر هستم و سعی دارم اخبار روز فناوری رو دنبال کنم، از فواید این شبکه‌های اجتماعی در این دهکده جهانی آگاهی دارم، اما همان‌گونه که نویسنده اصلی متن خود اشاره می‌کند که قبلا یکی از دل‌باختگان فناوری بوده است، هم‌اکنون هر چه بیشتر درک می‌کنیم که شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند(یا مجبورند حتی) برای این که درآمدشان و بازگشت اقتصادی‌شان را داشته باشند سعی کنند مخاطبانشان را بیشتر در خودشان جذب کنند و بسیار جدی و علمی روی این موضوع کار می‌کنند، اما می‌دانیم و می‌دانند که این توجیه اقتصادی ممکن است زیرساخت‌های اخلاقی را نادیده بگیرد، و اگر نتوانیم با آگاهی دادن یا اصلاح شیوه‌ها و الگوریتم‌ها این روند را اصلاح کنیم، ممکن است مجبور شویم مراکز درمان اعتیاد فضای مجازی دایر کنیم، ولی از آن جایی که این شبکه‌ها بسیار فراگیر و پرکاربرد شده‌اند، اصل وارد شدن به این حد از وابستگی بسیار خطرناک خواهد بود....