یک بار که در گیر و دار روزها، حالم ناخوش بود، در تلاش برای خواندن مطالبی برای منحرف کردن ذهنم، به سایت 1پزشک  و به عنوان استاد هنر زندگی بودن رسیدم. عنوانش جذاب بود، اما وقتی که شروع به خواندنش کردم، مرا حیرت زده کرد!
این یکی از لاله های سفید زندیگیم بود، که مدتی است می خواهم در مورد آن ها مطلبی بنویسم، اما هر بار که شروع می کنم، درگیر کار دیگری می شوم که اشتیاق ام را می خشکاند. شاید لاله ی بعدی مرا مجبور کرد که بنویسم ;)
حالا که باز هوا غمناک شده، یاد آن مطلب افتادم، و گفتم آن را در این جا برای خودم و شما ثبت کنم که بماند، بلکه حالمان را بهتر کند :)